foto: doel in zicht

Quality is everyone's responsibility
(~William Edwards Deming)

FG as a Service

Bent u vanuit de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen of wilt u dit omdat het een ‘good practice’ is? Dan kunt u ervoor kiezen zelf een medewerker op te leiden, maar u kunt ook een externe FG aanstellen (een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde werkwijze). Speciaal voor het MKB bied ik deze dienst aan.

Het tarief voor de werkzaamheden als Functionaris Gegevensbescherming bestaat uit twee delen namelijk een vast deel en een variabel deel.


Vast deel (facturatie vooraf en op jaarbasis)

  • Als FG verbind ik mij aan uw bedrijf
  • Aanmelding FG bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  • Contactpersoon tussen uw bedrijf en de Autoriteit Persoonsgegevens bij calamiteiten
  • 2 x per jaar overleg over mogelijke wijzigingen (processen, projecten) waarbij (bijzondere) persoonsgegevens zijn betrokken
  • Verstrekken VOG
  • Lidmaatschap Nederlands Genootschap voor Functionarissen Gegevensbescherming (NGFG)
  • Deelname intervisiegroep ‘FG bij Arbodiensten’ via NGFG
  • Permanente scholing
  • Verzekering


Variabel deel, afhankelijk van uw behoefte (obv uurtarief)

  Hulp bij:

   • Beoordelen ernst datalek, melden daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, advies over te nemen maatregelen
   • Advies, opstellen of review:
   • Verwerkingsregister
   • Privacyverklaring
   • Privacybeleid
   • Procedure datalekken / register datalekken
   • Procedure rechten van betrokkene(n)
   • Verwerkersovereenkomsten
   • Uitvoeren DPIA voor bestaande en/of nieuwe processen, producten, diensten en/of projecten
   • Organiseren awareness-sessies voor uw medewerkers
   • Uitvoeren van periodieke audits bij u of uw leverancier
   • Opstellen jaarverslag