foto: samen naar grote hoogte groeien

Cost is more important than quality but quality is the best way to reduce cost
(~Genichi Tachugi)

Ik help u!

Gaat u als MKB-er aan de slag met ISO9001, ISO27001, NEN7510 en/of het Certificatieschema Arbodiensten en heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van uw managementsysteem? Of bent u op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming  (FG as a Service) of een professional die de AVG  kan implementeren, maar geen jurist? 


Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik help u graag, want mijn belangrijkste drijfveer is het steeds verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en/of informatiebeveiliging van uw onderneming! Mijn werkwijze is helder, praktisch en resultaatgericht. Samen gaan we op zoek naar werkbare en duurzame oplossingen die passen bij uw onderneming.

Wat is......?

Kwaliteitsmanagement (ISO9001)

Kwaliteitsmanagement omvat al die activiteiten die een organisatie realiseert met betrekking tot de aanpak en borging van kwaliteit. De kern van kwaliteitsmanagement is het steeds verbeteren van processen en producten/diensten en het bieden van structuur voor groei en ontwikkeling. Om structuur te bieden aan kwaliteitsmanagement geven diverse ISO-normen en richtlijnen een helder raamwerk, zoals ISO9001 - Kwaliteitsmanagement.

Informatiebeveiliging (ISO27001/NEN7510)

Informatiebeveiliging (ISO27001) is geen ICT-norm maar gaat over het treffen van  organisatorische, mensgerichte, fysieke en technische  maatregelen met als doel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen en te verbeteren. De ISO27001-norm volgt de Harmonised Structure (HS). Dit houdt in dat ook deze norm op dezelfde manier is opgebouwd als andere ISO-normen. 

Speciaal voor zorg(gerelateerde) bedrijven en instellingen is er de Nederlandse norm NEN7510. Een 'uitgebreide' ISO27001. Zowel los als tezamen met ISO27001 te certificeren. Uitsluitend bestemd voor bedrijven en instellingen die te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie.


Maak gebruik van mijn kennis, ervaring en beproefde formats! Samen vormen we een projectgroep en pakken we de normeisen systematisch op! Bekijk de pagina 'Mijn DIensten' voor een volledig overzicht van diensten.