foto: samen naar grote hoogte groeien


Quality begins with the intent, which is fixed by management
(~William Edwards Deming)

Advies & implementatie

Er bestaan ruim 19.000 ISO-normen, maar gelukkig zijn ze niet allemaal certificeerbaar. Wilt u weten welke norm voor uw organisatie relevant is en hoe een certificeringstraject op te starten? Ik geef u graag advies!
Wanneer duidelijk is welk managementsysteem voor u relevant is, kan gestart worden met de implementatie. Ik ben gespecialiseerd in de volgende normen:


  • ISO9001 Kwaliteitsmanagement
  • ISO27001 Informatiebeveiliging
  • NEN7510 Informatiebeveiliging persoonlijke gezondheidsinformatie
  • Certificatieschema Arbodiensten (CSA)


We vormen een werkgroep en tezamen doorlopen we de fases Documenteren, Implementeren, Controleren en Certificeren. Hierbij worden we ondersteund door een unieke werkwijze in Trello waarbij de voortgang van het project op elk moment duidelijk inzichtelijk is.

Interne audits extern laten uitvoeren

Het managementsysteem staat, maar dan begint het pas! Het repeterend werken aan het managementsysteem maakt dat het systeem 'in shape' blijft: gevuld wordt, verbetert, blijft leven onder uw medewerkers en zijn vruchten gaat afwerpen. Daarnaast moeten er met regelmaat interne audits uitgevoerd worden. Is er binnen uw bedrijf geen kennis aanwezig om dit te realiseren? Of wilt u juist 'vreemde ogen' die de interne audits uitvoeren? Schakel mij in!


FG as a Service

Bent u vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) (ook wel Data Protection Officer (DPO) genaamd) aan te stellen of wilt u een FG aanstellen omdat het een 'good practice' is? Overweeg dan eens een externe professional aan te trekken en haal deskundigheid in huis op het moment dat het echt nodig is. Maak gebruik van een onafhankelijke functionaris en bespaar op uw personele resources. 

Deze werkwijze is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.


Ik ben gespecialiseerd in de arbodienst-branche. Op dit moment mag ik een groot aantal arbodiensten tot mijn vaste klantenkring rekenen!

Voor meer informatie, klik hier.

AVG

Ook kan ik u bijstaan bij de implementatie van de AVG of het uitwerken van onderdelen daarvan bijvoorbeeld het uitvoeren van een PIA (Privacy Impact Assessment) of DPIA (Data Protection Impact Assessment).Maak gebruik van mijn kennis, ervaring en beproefde formats! Samen vormen we een projectgroep en pakken we de normeisen systematisch op! Bekijk de pagina 'Mijn DIensten' voor een volledig overzicht van diensten.